Pràctica amb models moleculars

Les alumnes de 1r de batxillerat han fet una pràctica amb models moleculars per entendre els monosacàrids.Conceptes com isomers espacials o enantiòmers han quedat molt més clars gràcies a la tridimensionalitat que aporten els models.

by Gloria Guerrero

 

Pràctica valoració àcid-base

Aquest matí els alumnes de 1r Batxillerat que cursen química han fet una valoració àcid-base. Aquesta és una de les pràctiques més comunes ja que permet determinar concentracions. A més és un clar exemple de la integració entre la teoria i la pràctica.

Biologia: Identificació de glúcids

Ahir els alumnes de biologia de 1r de batxillerat van fer la pràctica de reconeixement de glúcids. Tenien 4 mostres problema sense identificar i havien, a partir de proves colorimètriques com són la prova del Lugol i la prova de Fehling, identificar en quin tub d’assaig hi havia glucosa, maltosa, midó i sacarosa.

L’ajudant de laboratori, Merryn Hobbs, va ser qui va guiar la pràctica d’identificació. La Merryn ha destacat la bona feina dels nostres alumnes, tan a nivell de predisposició davant del treball com la diligència amb la que van seguir el protocol, respectant en tot moment les normes de seguretat.

by Gloria Guerrero

Ciclació pràctica dels monosacàrids

Per tal d’entendre la ciclació dels glúcids, vam anar al laboratori per manipular els models moleculars que tenim. Vam començar fent trioses i poc a poc anàvem afegint més carbonis, oxígens i hidrògens segons la fórmula empírica dels glúcids: CnH2nOn.

Vam observar que a partir dels monosacàrids de 5 carbonis, veiem que tenien tendència a ciclar-se tal i com havien vist a la teoria. Finalment vam acabar amb una molècula de glucopiranosa.

by Gloria Guerrero

Pràctica d’identificació de glúcids

Els alumnes de primer de batxillerat modalitat científic vam realitzar una pràctica d’identificació de glúcids. Abans de tot, havíem de saber identificar la classe de glúcids que eren, i per això vam haver de tenir present per la pràctica el següent:  sacarosa (disacàrid), glucosa (monosacàrid), maltosa (disacàrid) i el midó (polisacàrid).

Per altre banda, havíem de fe’l-si dos proves les quals eren el Fehling, que reacciona amb monosacàrids i disacàrids que tenen enllaç monocarbonílic i no reacciona amb disacàrids d’enllaç dicarbonílic, i el Lugol que reconeix polisacàrids.

Aquestes proves s’havien de fer a cada glúcid per saber de quin tipus era. A les fotos següents es pot observar com als glúcids que han reaccionat amb Fehling i queden d’un color ataronjat són monosacàrids i els que han quedat de color blau no ho són. Però els que els hi hem fet la prova de Lugol i ha quedat d’un color lilós, com és el midó, se sap que per la informació donada anteriorment és un polisacàrid.

by Anaïs Vargas & Gloria Guerrero

Alumnes van realizar una valoració àcid-base al laboratori

 Els alumnes de 2n de Batxillerat, modalitat científic, van realitzar una valoració àcid-base al laboratori.

Aquesta pràctica consisteix en conèixer la concentració d’una substància desconeguda, anomenada analit, a partir d’una altra de concentració coneguda, anomenada agent valorant. Per saber el volum en el qual tot l’analit ha estat neutralitzat, usem un indicador: és una substància que canvia de color en funció del pH. Aquesta pràctica forma part del currículum de química.

lab1lab2