Filosofia: Kant i el feminisme

Després d’estudiar l’ètica d’Immanuel Kant, els alumnes de 2n de Batxillerat estan llegint i discutint un article que aplica el temari que han estudiat a un tema candent a la nostra societat: el feminisme. 

Coincidint amb el 8 de març, dia internacional de la dona, els estudiants veuen com Carol Hay, professora de Filosofia de la University of Massachusetts Lowel (EUA), usa la formulació de la humanitat de l’imperatiu categòric de Kant per defensar la igual dignitat de tots els éssers humans. 

Segons Kant, hem d’obrar “de tal manera que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en qualsevol altra, sempre com un fi, mai només com un mitjà”. És a dir, reconeixent que cada persona té valor intrínsec. Segons Kant, està prohibit fer servir a qualsevol persona només com un objecte, com un instrument, com un mer mitjà. Segons Hay, «podem utilitzar el kantisme per explicar per què les dones són tan mereixedores de respecte com els homes i per què aquest respecte és incompatible amb l’opressió masclista.» (p. 38)

Com sempre a Filosofia, es tracta d’entendre què diu l’autor (Kant i Hay, en aquest cas), comprendre com argumenten la seva posició i també discutir-ho amb arguments i exemples. Per tant, l’objectiu d’aquesta activitat no és altre que desenvolupar el sentit crític fent filosofia, en el sentit de fer pensar els estudiants tot connectant el temari estudiat amb un tema tant a l’ordre del dia. Defensant sempre la llibertat de pensament, amb l’única condició que estigui argumentat.

L’article de Carol Hay treballat a classe es titula «Un Kant feminista«, traduït per Lluna Pineda i publicat a la revista Filosofia, ara! Revista per pensar.