Maria Corredor representa el SEK-Catalunya a la publicació del millors Treballs de Recerca dels col·legis de la Garriga

HIPÒTESI   

Fins a quin punt pot la musicoteràpia beneficiar o millorar la qualitat de vida depersones que pateixen el trastorn de l’espectre autista (TEA)

PROCÉS   

Al llarg d’aquesta investigació he intentat adquirir el màxim coneixement per tal de respondre detalladament la meva hipòtesis. Això ha sigut possible gràcies a la cerca i consulta de diverses investigacions, treballs científics, informes i, especialment gràcies a l’ajuda d’una musicoterapeuta experimentada. Al llarg del treball s’explica minuciosament què és la musicoteràpia, el seu origen, a qui va dirigit i com es tracta. D’altra banda, també s’aprofundeix en el tema del trastorn de l’espectre autista tot explicant-ne les causes, els diferents tipus i com es detecta. Per tal de respondre adequadament a la meva hipòtesis vaig detallar les bases neuro-biològiques del TEA per posteriorment poder relacionar-ho amb els patrons de comportament i els processos cognitius relacionats amb la musicoteràpia. 

CONCLUSIONS  

Després d’haver realitzat aquest treball puc concloure que la musicoteràpia pot millorar notablement la qualitat de vida de persones que pateixen el trastorn de l’espectre autista. Al llarg d’aquesta investigació, he pogut veure que aquest tipus de teràpia provoca efectesmolt positius com ara una disminució de l’agressivitat, de l’ansietat i dels moviments repetitius o una estimulació i millora de la comunicació en la majoria de pacients. He pogut arribar a aquestes conclusions gràcies a múltiples articles científics i a l’ajuda d’una musicoterapeuta, que m’ha aconseguit explicar tots els canvis que ella ha pogut observar en les seves teràpies. Aquests beneficis conseqüentment provoquen una millora en la qualitat de vida dels pacients. El joc musical realitzat per mi, també ajudaria a millorar la vida que porten les persones amb TEA, ja que proporcionaria una oportunitat per millorar la creativitat i expressió, justament un dels símptomes clau del trastorn. Aquest joc mencionat prèviament consistia en què els nens amb el trastorn del espectre autista haurien de dibuixar en un paper el que sentien en escoltar tres peces diferents tocades per mi en el piano. Cada peça tenia un to diferent perquè l’impacte en el pacient variés. 

Gràcies a aquest treball he pogut ajuntar dos camps que sempre m’han apassionat, com són la música i la biologia. M’he adonat que la música no només és present i ens ajuda en el nostre dia a dia, sinó que també pot tenir altres utilitats com és el tractament d’algunes malalties. Personalment, penso que es tracta d’un camp que hauria de tenir una major visibilitat i estar molt mésinvestigat, de manera que espero que aquest treballpugui contribuir d’alguna manera en aquest aspecte.

OPINIÓ PERSONAL   

Segons la meva opinió jo crec que aquest treball m’ha servit per poder descobrir una altra manera d’utilitzar la música. Jo fins ara considerava que la música era una manera molt creativa d’expressar-se però gràcies a aquest treball he pogut veure les repercussions que pot tenir en la salut la música i sobretot aplicada a les persones amb el trastorn de l’espectre autista. 

La música sempre ha estat una part molt important de la meva vida i des dels 7 anys he tocat el piano. Des d’un principi em va semblar molt interessant veure com, en el meu cas, el piano podia servir per ajudar a millorar o beneficiar les condicions de vida de persones amb el trastorn de l’espectre autista. Per això crear diferents peces amb diferents tons per crear un impacte diferent en la persona amb el trastorn em va servir per veure com aquestes nens podien interpretar aquestes peces creades per mi. 

D’altra banda, la entrevista que vaig poder fer amb la musicoterapeuta em va fer aprendre molt ja que la seva opinió va ser essencial per consolidar el meu treball. Em va servir per conèixer casos on la musicoteràpia ha servit i on ha generat algun canvi i em va ajudar a ampliar el meu coneixement en musicoteràpia. 

Considero necessari comentar que la musicoteràpia en aquest treball està aplicada només al trastorn de l’espectre autista però es pot aplicar també a altres malalties com l’Alzheimer però també en persones que no tinguin diagnosticat cap malaltia ni trastorn, és a dir, la musicoteràpia també pot servir per ajudar a aquelles persones que tenen problemes per canalitzar l’estrès o els nervis.

Presentaciones orales Extended Essay (Monografía) y Treballs de Recerca (TR)

Hoy han presentado nuestros alumnos 2do curso de Bachillerato, de Diploma y de Nacional, sus Extended Essays y sus Treballs de Recerca respectivamente. Han trabajado a fondo sus capacidades de comunicación. Los profesores han valorado las presentaciones con criterios de claridad, ajuste al tiempo, estructura, uso de TIC, capacidad de debate… Los alumnos de 1er curso han asistido a las presentaciones para tener ejemplos de cómo hacerlo el año que viene y aprender de sus compañeros.