Activitats creatives a Llengua Catalana i Literatura, 2n Batxillerat

Els alumnes de 2n de Batxillerat Nacional han visionat en línia l’obra MIRALL TRENCAT , de Mercè Rodoreda. A més, com a part del  punt addicional d’aquesta quarta avaluació han “enviat” una carta fictícia, de les d’abans, a un dels autors de les lectures prescriptives del curs (Àngel Guimerà o Mercè Rodoreda).

La creativitat per «imitar» una carta de fa més de 70 anys ha estat un aspecte molt destacat per part dels alumnes, així com la coneixença de les trames argumentals d’aquests dos grans clàssics de la literatura catalana.

Aprenent Literatura

A 1r de Batxillerat hem començat a treballar la literatura.  Hem canviat l’espai d’aprenentatge   i hem visitat la nostra biblioteca. Els alumnes, per grups, han resolt interrogants i han après què és i quina importància té la lírica trobadoresca en la història de la literatura catalana, quins personatges en són protagonistes, per què en les composicions poètiques es reflectia l’estructura social de l’època o quins són els principals trobadors i les seves obres.

Igualment, han investigat sobre els diferents gèneres i temàtiques que contempla aquest tipus de lírica: l’amor, en les seves manifestacions més diverses (alba, cancó, pastorel·la, dansa, balada), el debat poètic entre trobadors (tensó), el plany o el sirventès en són les mostres més representatives.

Els alumnes, després, han explicat a la resta de companys els seus coneixements: una mostra que ser subjecte actiu de l’aprenentatge comporta una satisfacció afegida al fet d’aprendre.

Al llarg del curs seguirem aprofundint i treballant textos poètics, els més representatius dels quals apareixen recollits en la lectura prescriptiva de Batxillerat: “Antologia de la poesisa catalana”.