Una visita al Museu del Gas a Sabadell

El dimarts passat dia 12 de novembre els alumnes de 1r de Batxillerat científic-tecnològic han realitzat una visita cultural al Museu del Gas a Sabadell. Durant aquesta visita els alumnes han realitzat dues activitats educatives en forma de tallers, a l’aula didàctica del museu, en les quals han estudiat les diferents fonts energètiques ( renovables i no renovables), l’impacte ambiental i el cost econòmic del subministrament. També han estudiat les característiques d’un edifici sostenible, que és el propi museu, descobrint quines ecosolucions s’hi han aplicat.

L’objectiu d’aquesta visita és conèixer quines fonts d’energia usem més, identificar les característiques d’un edifici sostenible i fomentar actituds crítiques sobre aquelles actuacions que suposen un abús de les energies.