Creación artística: ¿qué es la filosofía? 

Los alumnos de Filosofía de 1º del Programa del Diploma han realizado creaciones artísticas expresando qué es la filosofía para ellos, según su experiencia durante el curso.

Aprovechando el buen tiempo, hemos bajado al patio y, por turnos, han mostrado sus creaciones artísticas, han explicado su significado y han puesto ejemplos de actividades realizadas en clase que les sirvan para apoyar su concepción de la actividad filosófica. Después, hemos explorado qué es la filosofía mediante un diálogo socrático.

Con esta actividad, los estudiantes se han preparado indirectamente para realizar una buena Prueba 3 “Texto desconocido – exploración de la actividad filosófica”.

Además, podremos colgar sus creaciones artísticas en el aula de Filosofía junto con las creaciones artísticas que realizaron compañeros de promociones anteriores. Así, el aula de Filosofía se va convirtiendo en un museo que contiene qué es la filosofía para todos los alumnos que la han estudiado.

Proyecto solidario “Charity Elections”

Los alumnos del grupo de Filosofía de DP les presentamos el proyecto “Charity Elections”, que consiste en votar a una organización no gubernamental para donar dinero. Por cada voto, la ONG «Giving What We Can» donará 2$ a la ONG ganadora de esta votación. 

Se puede votar a una de las siguientes tres organizaciones: 

  • Givewell: Organización que busca las ONG’s que salvan más vidas y mejor. Su ojetivo es producir las mejores investigaciones del mundo sobre donde donar para hacer que la ayuda sea más efectiva.  
  • Sanku: Ayuda para que los niños pobres tengan alimentos nutritivos y no se mueran de hambre.
  • The Human League: Investigación para la protección de los animales criados para el consumo de carne. 

Para más información sobre las organizaciones os adjuntamos videos y explicaciones: 

Os podéis inscribir y votar a una organización. Recordad que cada voto se convertirá en un donativo de 2$. 

Link para que se registren: https://www.surveymonkey.com/r/6ZF8QNQ

Link para votar: https://www.surveymonkey.com/r/73CQB2Y

Video explicativo

Videoconferencia el Presidente de la Fundación Ayuda Efectiva


Los alumnos de Filosofía de 1º del Programa del Diploma hablaron por videoconferencia con el Presidente de laFundación Ayuda Efectiva:Pablo Melchor

Esa fundación trabaja en el marco del Altruismo Eficaz, que es un movimiento global que tiene como objetivo hacer el máximo bien posible con los recursos de los que disponemos. Este movimiento global se inspira en las ideas del filósofo utilitarista Peter Singer, entre otros.

Este curso, los alumnos de 1º PD Filosofía han leído y discutido el libro Salvar una vida de Peter Singer, después de estudiar el utilitarismo como parte del tema opcional de ética, junto con las otras dos teorías de ética normativa: la deontología y la ética de la virtud. De hecho, los alumnos se examinarán de esta lectura en la Prueba 2 de Filosofía del Diploma.

La videollamada con Pablo Melchor ha sido una oportunidad inigualable para ver cómo llevar a la práctica las ideas que defiende Singer en su libro y también para discutir esas ideas no solo en el campo de la abstracción filosófica, sino también en relación con sus implicaciones prácticas.

¡Gracias por tu tiempo, Pablo!

Creación artística: ¿qué es la filosofía?

Los alumnos de Filosofía de 1º del Programa del Diploma han realizado creaciones artísticas expresando qué es la filosofía para ellos, según su vivencia y experiencia.
Aprovechando el buen tiempo, hemos bajado al patio y, por turnos, han mostrado sus creaciones, han explicado el significado de sus creaciones artísticas y han puesto ejemplos de actividades realizadas en clase que les sirvan para apoyar su concepción de la actividad filosófica.
Con esta actividad, se han preparado indirectamente para realizar una buena Prueba 3 “Texto desconocido – exploración de la actividad filosófica”.
Además, podrán colgar sus creaciones artísticas en el aula de Filosofía junto con las creaciones artísticas que realizaron compañeros de promociones anteriores. Así, el aula de Filosofía se va convirtiendo en un museo que contiene qué es la filosofía para todos los alumnos que la han estudiado.

Filosofia: Utilitarisme i veganisme

Després d’estudiar l’ètica utilitarista que defensa de John Stuart Mill, els alumnes de 2n de Batxillerat han llegit i discutint a classe un article que aplica l’utilitarisme a un tema que cada cop té més importància a la nostra societat: el veganisme.

Es tracta de l’article «A favor del veganisme» del filòsof australià Peter Singer, professor de les universitats de Princeton (EUA) i Melbourne (Austràlia). Singer  s’ha  especialitzat  en  ètica aplicada i defensa una ètica utilitarista que segueix la proposta de John Stuart Mill. De l’obra de Singer en destaquen, entre d’altres, dos temes que ha treballat amb profunditat: la fi de la pobresa al món i el patiment animal.

En aquest article, Singer comença preguntant-se: «Podem defensar les coses que fem als animals?» i es centra a discutir la criança d’animals per a l’obtenció d’aliments, arribant a una conclusió matisada i digne de ser considerada i discutida.

Com sempre a Filosofia, l’objectiu és entendre què diu l’autor (John Stuart Mill i Peter Singer, en aquest cas), comprendre com argumenten la seva posició i també discutir-ho amb arguments i exemples. Per tant, l’objectiu d’aquesta activitat no és altre que desenvolupar el sentit crític fent filosofia, en el sentit de fer pensar els estudiants tot connectant el temari estudiat amb un tema tant a l’ordre del dia. Defensant sempre la llibertat de pensament, amb l’única condició que estigui argumentat.

Filosofia: Kant i el feminisme

Després d’estudiar l’ètica d’Immanuel Kant, els alumnes de 2n de Batxillerat estan llegint i discutint un article que aplica el temari que han estudiat a un tema candent a la nostra societat: el feminisme. 

Coincidint amb el 8 de març, dia internacional de la dona, els estudiants veuen com Carol Hay, professora de Filosofia de la University of Massachusetts Lowel (EUA), usa la formulació de la humanitat de l’imperatiu categòric de Kant per defensar la igual dignitat de tots els éssers humans. 

Segons Kant, hem d’obrar “de tal manera que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en qualsevol altra, sempre com un fi, mai només com un mitjà”. És a dir, reconeixent que cada persona té valor intrínsec. Segons Kant, està prohibit fer servir a qualsevol persona només com un objecte, com un instrument, com un mer mitjà. Segons Hay, «podem utilitzar el kantisme per explicar per què les dones són tan mereixedores de respecte com els homes i per què aquest respecte és incompatible amb l’opressió masclista.» (p. 38)

Com sempre a Filosofia, es tracta d’entendre què diu l’autor (Kant i Hay, en aquest cas), comprendre com argumenten la seva posició i també discutir-ho amb arguments i exemples. Per tant, l’objectiu d’aquesta activitat no és altre que desenvolupar el sentit crític fent filosofia, en el sentit de fer pensar els estudiants tot connectant el temari estudiat amb un tema tant a l’ordre del dia. Defensant sempre la llibertat de pensament, amb l’única condició que estigui argumentat.

L’article de Carol Hay treballat a classe es titula «Un Kant feminista«, traduït per Lluna Pineda i publicat a la revista Filosofia, ara! Revista per pensar.

Argumentació filosòfica de qüestions de la Selectivitat

Aquests últims dies, els alumnes de 2n de Batxillerat Nacional han dut a terme un exercici d’argumentació filosòfica, l’han exposat a classe i l’han debatut amb els seus companys. 

Cada alumne ha escollit una de les següents qüestions filosòfiques, totes elles de proves de la Selectivitat d’anys anteriors i relacionades amb dos dels autors estudiats a classe: Plató i René Descartes. 

Opció 1: «És millor viure en una societat on a cadascú se li assigni una feina que es correspongui amb les seves capacitats naturals i la seva educació, que no en una societat on cadascú faci la feina que vulgui o l’interessi, tant si està capacitat per a fer-la com si no.»  

Opció 2: «Si fos veritat que les persones tenim una ànima, a més d’un cos, això permetria que poguéssim seguir existint després que mori el cos; això seria una cosa molt bona i, per tant, ens dona una bona raó per a creure que les persones, a més d’un cos, tenim una ànima.» 

Opció 3: «Tinc bones raons per a pensar que, encara que potser no totes, la majoria de les coses que crec són vertaderes». 

Opció 4: «El fet que hi hagi guerres i desastres naturals que causen el patiment de persones innocents és incom­patible amb l’existència d’un ésser omnipotent i bondadós.» 

A continuació, cada alumne ha redactat un text en el que:  

  1. Ha explicat el significat de la frase que ha escollit 
  2. S’hi ha posicionat a favor o en contra 
  3. Ha justificat la seva posició personal amb un argument, un exemple, un contraargument i una resposta a aquest contraargument. 

Finalment, han exposat les seves tasques a classe, on els seus companys els han fet comentaris i on han pogut debatre sobre aquestes qüestions, arribant a conclusions molt interessants. Aquest exercici els ha servit de pràctica de la pregunta 5 dels exàmens d’Història de la Filosofia de la Selectivitat. 

Filosofía PD: evaluación interna y charla sobre bibliografía

Los alumnos de Filosofía del Programa del Diploma están a punto de terminar su trabajo de evaluación interna. Por eso, el pasado jueves nuestro bibliotecario Ignacio Blanco vino a la clase de Filosofía a dar una charla sobre referencias bibliográficas en trabajos académicos.

Por un lado, clarificó los conceptos básicos relativos a la bibliografía y a las referencias que se hacen en el cuerpo del trabajo. Por otro lado, detalló cómo usar del sistema APA, explicándonos las últimas actualizaciones que incorpora su 7ª edición, en vigor desde el mes de enero.

En esta sesión, todos los alumnos pudieron clarificar las dudas que tenían sobre las referencias bibliográficas:
• ¿Cómo se pone la referencia de una cita literal en el cuerpo del trabajo?
• ¿Cómo se cita una fuente de autor desconocido?
• ¿Qué es un ‘DOI’ y cómo incluirlo en la bibliografía?
• ¿Es necesario poner la fecha de consulta de una página web? Spoiler: según las normas de la 7ª edición del sistema APA, no es necesario ponerla. A pesar de este cambio, es muy importante que el sistema de referencias bibliográficas de un mismo trabajo sea consistente: que todas las fuentes bibliográficas estén citadas siguiendo las mismas normas.

Esta charla ha ayudado a todos los alumnos a terminar el trabajo de evaluación interna de Filosofía con la máxima corrección formal. Además, también puede serles de utilidad para otros trabajos que realicen en el marco del Programa del Diploma y en años venideros.

Creación artística: ¿qué es la filosofía?

Los alumnos de Filosofía de 1º del Programa del Diploma han realizado creaciones artísticas expresando qué es la filosofía para ellos, según su vivencia y experiencia. Se han basado en su experiencia durante este curso, en el que hemos reflexionado sobre temas tan diversos como la naturaleza humana, la libertad, la identidad, la ética o nuestra responsabilidad con respecto a terminar con la pobreza en el mundo.

En la clase virtual a través de TEAMS y por turnos, cada alumno ha mostrado su creación artística sobre qué es la filosofía, ha explicado su significado y ha puesto ejemplos de actividades realizadas en clase que les sirvan para apoyar su concepción de la actividad filosófica. Con esta actividad, se han preparado indirectamente para realizar una buena Prueba 3: “Texto desconocido – exploración de la actividad filosófica”.

Además, cuando regresemos al colegio, estos alumnos podrán colgar sus creaciones artísticas en el aula de Filosofía. De esta forma, el aula de Filosofía se va convirtiendo año tras año en un museo que contiene obras artísticas hechas por nuestros alumnos que expresan su forma de entender la actividad filosófica.

Mayo 2020

Mayo 2018-19 (clase)