Comencen les obres: central de biomassa

El Col·legi és Escola Verda des de fa ja tres anys i, amb l’esperit de continuar avançant seguint models sostenibles, ha començat a construir una petita central de biomassa que substituirà l’actual de gasoil. La biomassa és un combustible format a partir de restes vegetals; tractades i convertides en pèl·lets que seran cremats en les calderes, poden produir aigua calenta sanitària i també per a calefacció. La biomassa es considera un combustible ecològic perque té una combustió molt eficient, i per tant s’obté més energia. La procedència d’aquest combustible és de plantacions que es renoven periòdicament, el diòxid de carboni emès en la seva combustió és el que és absorbit per les noves plantacions per créixer. En canvi, el gasoil és un combustible fòssil i, en conseqüència la seva combustió augmenta els nivells de diòxid de carboni en l’atmosfera, fet que contribueix a l’escalfament global del planeta. Pare i mares, us mantindrem informats en el progrés de les obres.

Visita cultural a l’Escola Natura Corredor

El proppassat  dijous 6 de març els alumnes de 1r del Programa del Diploma van fer una visita cultural a l’Escola Natura Corredor, ubicada a Dosrius. En aquesta visita els alumnes van dur a terme un taller d’ecologia forestal. Aquest taller és una pràctica de l’assignatura Sistemes Ambientals i Societats (Environmental Systems and Societies). El taller va tenir una primera part de treball de camp on van fer un estudi mitjançant un transecte de les diferents comunitats vegetals que conformen els boscos de la zona. Durant la realització d’aquest transecte, van entendre els conceptes teòrics estudiats a clase com: relació entre els factors abiòtics i els biòtics, què entenem per biocenosi i biotop. També van estudiar de les adaptacions de les plantes al medi. La segona part, posterior al treball de camp, van fer un treball d’aula per extreure conclusions sobre les dades obtingudes al camp.

Una visita al Museu del Gas a Sabadell

El dimarts passat dia 12 de novembre els alumnes de 1r de Batxillerat científic-tecnològic han realitzat una visita cultural al Museu del Gas a Sabadell. Durant aquesta visita els alumnes han realitzat dues activitats educatives en forma de tallers, a l’aula didàctica del museu, en les quals han estudiat les diferents fonts energètiques ( renovables i no renovables), l’impacte ambiental i el cost econòmic del subministrament. També han estudiat les característiques d’un edifici sostenible, que és el propi museu, descobrint quines ecosolucions s’hi han aplicat.

L’objectiu d’aquesta visita és conèixer quines fonts d’energia usem més, identificar les característiques d’un edifici sostenible i fomentar actituds crítiques sobre aquelles actuacions que suposen un abús de les energies.