LES LLENGÜES MATERNES I LA MENTALITAT INTERNACIONAL

Des del Departament de Llengües, us volem informar novament del CERTAMEN LITERARI ESCOLAR EN LLENGÜES D’ORIGEN que organitza els Amics de la UNESCO de Barcelona. El certamen consisteix en la creació d’un text (article d’opinió, conte, poema o còmic) amb una extensió màxima d’una cara d’un full Din A-4, que pot ser individual o en grup (màxim quatrealumnes).

Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua. Elsque no siguin escrits en català o castellà s’haurand’acompanyar de la seva traducció al català en un full a part.

El tema proposat pel 17è Certamen és L’OPTIMISME.

El curs passat van participar 25 alumnes de la nostraescola i un d’ells, el Lucas Plaja Vendrell, actualment a 2n de Batxillerat, va ser premiat en la categoria de llengua comunitària (catalàTots els textos premiats es publiquen en una revista, que podeu visitar aquí.

Animem els nostres alumnes a participar-hi!