Profesores DP explican sus asignaturas a los alumnos de MYP-5 (4to ESO)

La pasada semana todos los profesores de DP presentaron sus asignaturas a los alumnos que el curso que viene entrarán a estudiar bachillerato.

Los alumnos preguntaron muchos detalles sobre todo de cómo elegir asignaturas y del acceso a la Universidad desde el DP.

Zoe Moute, alumna de DP2 presenta un trabajo basado en su IA de la asignatura Maths Analysis and Approaches al evento BeChallenge de la UCJC

La alumna  de Bachillerato Internacional de SEK-Catalunya Zoe Moutte se encuentra en la fase final del proyecto que prepara para el Internal Assessment de Matemáticas del Programa del Diploma.

Zoe ha aplicado el cálculo integral matemático para lograr un método que permita hacer una aproximación para detectar de forma muy rápida posibles disfunciones cardíacas. Este método se basa en los electrocardiogramas que pueden hacerse con un smartwatch.

El proyecto, que ya ha sido probado por la alumna con integrantes de su familia, con muy buenos resultados, se presentará en el BeChallenge Project de la Institución Educativa SEK.

El trabajo ha sido supervisado por nuestro profesor de Diploma, en concreto de la asignatura de Maths Analysis HL, Sr. David Delgado.

El Sr. David junto con los profesores Sr. Alfonso Fdez. y sr. Pere Vilardell, son los que han animado a Zoe y cuatro alumnas colaboradoras de 3ro ESO, para presentar el proyecto a BeChallenge.

Developing the EE experiments in the Labs

This week not only students where working in the laboratory. Some teachers have been volunteers for an Extended Essay that is trying to elucidate the amount of bacteria presence in the mouth of smokers versus non smokers.

The idea of the extended is to investigate if smokers have more risks of bacterial infections compared to non smokers.

We are all very excited to see the results that come out of these experiments. And we are very thankful to all the volunteers that are participating in this investigation.  

Presentaciones orales Extended Essay (Monografía)

Hoy han presentado nuestros alumnos 2do curso de Diploma (DP-IB), sus Extended Essays (EE). Han trabajado a fondo sus capacidades de comunicación. Los profesores han valorado las presentaciones con criterios de claridad, ajuste al tiempo, estructura, uso de TIC, capacidad de debate… Los alumnos de 1er curso han asistido a las presentaciones para tener ejemplos de cómo hacerlo el año que viene y aprender de sus compañeros.

Filosofía PD: sesión sobre referencias bibliográficas

Los alumnos de Filosofía del Programa del Diploma están trabajando en la versión oficial de su trabajo de evaluación interna. Por eso, el pasado jueves nuestro bibliotecario Ignacio Blanco vino a la clase de Filosofía a dar una sesión sobre referencias bibliográficas en trabajos académicos.

Por un lado, clarificó los conceptos básicos relativos a la bibliografía y a las referencias que se hacen en el cuerpo del trabajo. Por otro lado, detalló cómo usar del sistema APA, explicándonos las últimas actualizaciones que incorpora.

En esta sesión, todos los alumnos pudieron clarificar las dudas que tenían sobre las referencias bibliográficas: ¿Cómo se pone la referencia de una cita literal en el cuerpo del trabajo? ¿Qué es un ‘DOI’ y cómo incluirlo en la bibliografía? Etc.

Esta charla ha ayudado a todos los alumnos a saber usar las referencias bibliográficas para su trabajo de evaluación interna de Filosofía. Además, esto también puede serles de utilidad para otros trabajos que realicen en el marco del Programa del Diploma y en años venideros.

Fantastic DP Results !!! – May 2021

Congratulations to all our DP students for having achieved these fantastic results in May 2021!!!!!

On behalf of the Diploma Programme staff, we are very glad to inform you that we have a 100% pass rate (24 students or «heroes»). Moreover I would like to stress the following facts:

– The highest score has been 43 points (maximum is 45)

– We got one of the firsts 7 (highest grade) in Mathematics high level (HL) 

– 30% of the students with 40 or more points (maximum is 45)

– The average is 35,63 points. (The worldwide average is 33,04 points)

-All our subjects achieve an average higher than 4,75 (out of 7)

Exploring Pure Mathematics and Applied Mathematics (ToK Maths)

The students of the subject Maths Analysis & Approaches (MAA) have had the opportunity to enjoy a video and subsequent debate about the Theory of Knowledge (ToK) in Mathematics.

The interesting video explores a brief history of mathematics from ancient times to the present day and performs an argued division between the world of Pure Mathematics and Applied Mathematics in real life.

The students really liked the video and have been able to explore mathematics from the point of view of the Theory of Knowledge (ToK).

Nuestra exalumna Julia Barret ofrece una charla vía Teams a los alumnos de 1st DP y nos cuenta muchas cosas sobre Bioquímica en IMPERIAL COLLEGE LONDON

Nos ha realizado un Teams, Julia Barret exalumna de SEK-Catalunya que cursa el Grado de Bioquímica en Imperial College London.

Ha hablado a los alumnos interesados en ciencias e ingeniería de 1st DP y les ha contado diversas cosas en referencia a su aplicación a la universidad en UK, el tipo de carrera que es Bioquímica, cómo elegir carrera si tienen dudas, tipos de asignaturas y salidas profesionales de su carrera, vida universitaria, etc

Los alumnos se han mostrado muy interesados y le han realizado diversas preguntas sobre todo relacionadas con consejos sobre cómo afrontar el DP y los exámenes, IAs, EEs, etc.

Maria Corredor representa el SEK-Catalunya a la publicació del millors Treballs de Recerca dels col·legis de la Garriga

HIPÒTESI   

Fins a quin punt pot la musicoteràpia beneficiar o millorar la qualitat de vida depersones que pateixen el trastorn de l’espectre autista (TEA)

PROCÉS   

Al llarg d’aquesta investigació he intentat adquirir el màxim coneixement per tal de respondre detalladament la meva hipòtesis. Això ha sigut possible gràcies a la cerca i consulta de diverses investigacions, treballs científics, informes i, especialment gràcies a l’ajuda d’una musicoterapeuta experimentada. Al llarg del treball s’explica minuciosament què és la musicoteràpia, el seu origen, a qui va dirigit i com es tracta. D’altra banda, també s’aprofundeix en el tema del trastorn de l’espectre autista tot explicant-ne les causes, els diferents tipus i com es detecta. Per tal de respondre adequadament a la meva hipòtesis vaig detallar les bases neuro-biològiques del TEA per posteriorment poder relacionar-ho amb els patrons de comportament i els processos cognitius relacionats amb la musicoteràpia. 

CONCLUSIONS  

Després d’haver realitzat aquest treball puc concloure que la musicoteràpia pot millorar notablement la qualitat de vida de persones que pateixen el trastorn de l’espectre autista. Al llarg d’aquesta investigació, he pogut veure que aquest tipus de teràpia provoca efectesmolt positius com ara una disminució de l’agressivitat, de l’ansietat i dels moviments repetitius o una estimulació i millora de la comunicació en la majoria de pacients. He pogut arribar a aquestes conclusions gràcies a múltiples articles científics i a l’ajuda d’una musicoterapeuta, que m’ha aconseguit explicar tots els canvis que ella ha pogut observar en les seves teràpies. Aquests beneficis conseqüentment provoquen una millora en la qualitat de vida dels pacients. El joc musical realitzat per mi, també ajudaria a millorar la vida que porten les persones amb TEA, ja que proporcionaria una oportunitat per millorar la creativitat i expressió, justament un dels símptomes clau del trastorn. Aquest joc mencionat prèviament consistia en què els nens amb el trastorn del espectre autista haurien de dibuixar en un paper el que sentien en escoltar tres peces diferents tocades per mi en el piano. Cada peça tenia un to diferent perquè l’impacte en el pacient variés. 

Gràcies a aquest treball he pogut ajuntar dos camps que sempre m’han apassionat, com són la música i la biologia. M’he adonat que la música no només és present i ens ajuda en el nostre dia a dia, sinó que també pot tenir altres utilitats com és el tractament d’algunes malalties. Personalment, penso que es tracta d’un camp que hauria de tenir una major visibilitat i estar molt mésinvestigat, de manera que espero que aquest treballpugui contribuir d’alguna manera en aquest aspecte.

OPINIÓ PERSONAL   

Segons la meva opinió jo crec que aquest treball m’ha servit per poder descobrir una altra manera d’utilitzar la música. Jo fins ara considerava que la música era una manera molt creativa d’expressar-se però gràcies a aquest treball he pogut veure les repercussions que pot tenir en la salut la música i sobretot aplicada a les persones amb el trastorn de l’espectre autista. 

La música sempre ha estat una part molt important de la meva vida i des dels 7 anys he tocat el piano. Des d’un principi em va semblar molt interessant veure com, en el meu cas, el piano podia servir per ajudar a millorar o beneficiar les condicions de vida de persones amb el trastorn de l’espectre autista. Per això crear diferents peces amb diferents tons per crear un impacte diferent en la persona amb el trastorn em va servir per veure com aquestes nens podien interpretar aquestes peces creades per mi. 

D’altra banda, la entrevista que vaig poder fer amb la musicoterapeuta em va fer aprendre molt ja que la seva opinió va ser essencial per consolidar el meu treball. Em va servir per conèixer casos on la musicoteràpia ha servit i on ha generat algun canvi i em va ajudar a ampliar el meu coneixement en musicoteràpia. 

Considero necessari comentar que la musicoteràpia en aquest treball està aplicada només al trastorn de l’espectre autista però es pot aplicar també a altres malalties com l’Alzheimer però també en persones que no tinguin diagnosticat cap malaltia ni trastorn, és a dir, la musicoteràpia també pot servir per ajudar a aquelles persones que tenen problemes per canalitzar l’estrès o els nervis.

Charla de 3 exalumnos (alumni)

3 exalumnos (alumni) nos visitan y realizan una charla a los alumnos del Bachillerato Nacional Científico-Tecnológico y algunos de DP. Son: Jordi Fritolli (Ing. aeroespacial en Imperial college London y Matemáticas puras en la UNED); Enric Espel (Ciencias Físicas en la Helsinki University) y Aleix Fernández (Ing. Aeronáutica en la UPC)

Gran charla con muuuchos tips para nuestros alumnos actuales.