Visita a la Feria de Educación Británica en Barcelona

El Departamento de Comercio e Inversiones del Reino Unido UK Trade & Investment, junto con el British Council y Education UK organizaron el pasado viernes una Feria de Educación Británica en el Hotel NH Constanza de Barcelona, a la que tuvimos oportunidad de asistir el Director Mr. Phil G. Hudson, Anita Pineda y yo mismo, junto con los alumnos de IBO Diploma de 1º de Bachillerato y un grupo de interesados de Bachillerato PAU.

Allí pudimos obtener información de primera mano de un nutrido número de universidades e instituciones educativas del Reino Unido y recibir formación acerca de los «Niveles de Inglés y Acreditación», a cargo de Bernie Maguire, del British Council Spain. Todos los asistentes recibimos, además material práctico como el «Big Map of UK universities and colleges for 2013 entry» o el libro «Education in UK», ambos con información muy práctica para aquellos alumnos que quieren iniciar estudios universitarios en el Reino Unido.

Visita Prince Albert College d’Austràlia

El passat divendres ens va visitar la professora d’arts del col·legi Prince Albert College d’Austràlia per tal de conèixer com treballem al SEK. Les alumnes CAS, Ingrid Guarro i la Laura Plana, van acompanyar-la per les instal·lacions del col·legi i li van presentar a diversos professors. Gràcies per ser tan bones amfitriones!

anfitriones

Los alumnos debaten sobre la nueva Ley de Educación

Una de nuestras principales preocupaciones es que nuestros alumnos conecten lo que estudian con la realidad que viven fuera de las aulas y sean capaces de cuestionar los actos humanos y las posibles consecuencias de los mismos en el futuro.

Tras la aprobación por parte del congreso de los diputados de la nueva ley de educación del ministro Wert, los alumnos de Bachillerato de nuestro colegio han debatido sobre la misma.

Esta ley entre otras muchas cuestiones cambia el escenario de algunas materias como Filosofía, reduciendo el número de horas y anulando la obligatoriedad de cursarla en el segundo año de Bachillerato.

Los profesores responsables de la materia, Ignasi Llobera y Patxi Perales, hemos querido que nuestros alumnos expresen su punto de vista respecto  a esta cuestión.

En el siguiente enlace podéis ver el vídeo desde el que hemos debatido el tema y os animamos a compartirlo con ellos.

Arrenca el SEKMUN-VIII amb l’elecció d’autoritats a Madrid

Els dies 23 i 24 d’octubre van tenir lloc a la Universitat Camilo José Cela  les jornades de formació i elecció de les Autoritats per a la VIII Trobada SEKMUN. Les jornades van constar de tres tallers formatius (lideratge, protocol i un altre a càrrec d’antics alumnes que havien estat Autoritats a models anteriors) i tres tallers pràctics on els candidats havien de demostrar les seves capacitacions per a poder aspirar a ser Autoritat del Model SEKMUN.

Es van presentar 24 candidats dels quals només 19 van ser escollits. Entre les Autoritats d’aquest any comptem amb dos alumnes de 2n de batxillerat: Marina Peralta (que serà l’Oficial de Conferències al Consell de Seguretat) i Guillem Cuberta (que serà el Moderador de l’Assemblea General).

Ara toca treballar de valent amb els delgats i delegades per tal que SEKMUN VIII sigui tot un èxit.

Enhorabona a tots!

Dinámica en la asignatura de Física

Los alumnos de 1er curso del Bachillerato Tecnológico están trabajando en la asignatura de Física algunas aplicaciones de las Leyes de Newton para la resolución de problemas de Dinámica.

Desarrollamos las competencias en compresión y capacidad de actuar sobre el mundo físico y resolver así situaciones reales aplicando las Leyes de Newton.

Arrenca a 1r de Batxillerat una nova edició del «Desafío empresarial» ESIC

Els alumnes de 1r de Batxillerat que cursen la matèria d’Economia de l’empresa participen en aquesta nova edició del concurs a nivell estatal organitzat per l’escola de negocis ESIC, amb seu a Barcelona.

Els alumnes s’han distribuït en grups de 2 a 4 persones i han de simular la creació d’un negoci, des de la concepció de la idea fins a la seva plasmació en el document anomenat «Projecte empresarial». Aquest suposa el desenvolupament d’habilitats de planificació, organització, gestió de recursos i comunicació essencials per als nostres alumnes, en un entorn actual on la incertesa no els pot aturar i han d’estar fortament motivats per l’actitud emprenedora.

esic

Des del Col·legi som conscients de la importància de posar a l’abast dels alumnes experiències d’aprenentatge que els involucrin en la realitat que els envolta i els faci reflexionar sobre les capacitats a desenvolupar per tal de superar els reptes que aquesta planteja. Creiem que el concurs d’ESIC és una eina que fomenta el treball cooperatiu, així com l’ús eficaç de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’esdevenir emprenedors responsables.

Aprenent Literatura

A 1r de Batxillerat hem començat a treballar la literatura.  Hem canviat l’espai d’aprenentatge   i hem visitat la nostra biblioteca. Els alumnes, per grups, han resolt interrogants i han après què és i quina importància té la lírica trobadoresca en la història de la literatura catalana, quins personatges en són protagonistes, per què en les composicions poètiques es reflectia l’estructura social de l’època o quins són els principals trobadors i les seves obres.

Igualment, han investigat sobre els diferents gèneres i temàtiques que contempla aquest tipus de lírica: l’amor, en les seves manifestacions més diverses (alba, cancó, pastorel·la, dansa, balada), el debat poètic entre trobadors (tensó), el plany o el sirventès en són les mostres més representatives.

Els alumnes, després, han explicat a la resta de companys els seus coneixements: una mostra que ser subjecte actiu de l’aprenentatge comporta una satisfacció afegida al fet d’aprendre.

Al llarg del curs seguirem aprofundint i treballant textos poètics, els més representatius dels quals apareixen recollits en la lectura prescriptiva de Batxillerat: “Antologia de la poesisa catalana”.

 

Axonometría en la asignatura Dibujo Técnico de 1º Bachillerato

Los alumnos de primer curso del Bachillerato Tecnológico nos muestran sus trabajos en forma de láminas que tratan el tema de la Axonometría. Se les proporcionan las vista de una pieza industrial y los alumnos dibujan en 3D de la pieza, con ayuda de regla, compás, lápices, goma de borrar, y muuuuuchas ganas de aprender …

Esta es una parte esencial del examen de selectividad de esta asignatura y es de facto la base de la Capacidad de Expresión Gráfica en carreras de ingeniería y Arquitectura. Esta capacidad les ayudará en el futuro a realizar bocetos de forma correcta, tomar notas de ideas gráficas, entender el mundo 3D, entender las normas alemanas DIN y la normativa española UNE, etc.

Los alumnos forman un grupo colaborativo en clase, donde se apoyan los unos a los otros, se monitorizan, empiezan a trabajar por grupos funcionales, manejan conceptos como «especificación», «normativa», «reingeniería», «calidad», etc. También hay una cierta competitividad entre ellos que fomenta el avance global del grupo y la motivación de los alumnos que les cuesta un poquito más desarrollar la capacidad de conectar el mundo 2D y 3D.

 

 

 

 

 

Equilibri químic i Taula Periòdica

Els alumnes de 2n de Batxillerat de la modalitat del Científic hem estudiat l’equilibri químic aquesta avaluació. L’equilibri químic és fonamental en processos industrials ja entra en competició amb la cinètica química. Els problemes d’equilibri químic que es pregunten a les PAU consten d’una part de càlcul i una altra part de raonament on entra en joc el Principi de Le Chatelier.

Per altre banda, aquesta primera avaluació a química de 1r hem repassat la taula periòdica dels elements químics així com la formulació de compostos inorgànics. La Clàudia Morín ens ha mostrat una manera ben creativa i original d’aprendre els elements de la taula periòdica. Gràcies per compartir-ho!

Interesante visita al InOut Hostel de Vallvidrera

Una delegación del Colegio ha visitado hoy el InOut Hostel en Vallvidrera. Mr. Phil Hudson, el profesor Sr. David Delgado y dos alumnas de 2º curso de Bachillerato Sandra Vicaría y Marina Peralta, hemos tenido la oportunidad de ser recibidos por las directoras y personal de este Youth Hostel, abierto en 2005, que realiza una importante tarea de integración social y laboral. Es el primer servicio de hostelería de Europa donde el 90% de su plantilla está formada por trabajadores con discapacidad, fundamentalmente psíquica.

La empresa forma a sus trabajadores, los orienta, los apoya, les da un trabajo, los alienta para que se sientan un elemento más de la sociedad, sin distinción de ningún tipo.

Nos han mostrado las instalaciones del Restaurante y del Hostel (todas diseñadas con accesibilidad total), su forma de trabajar, sus características más relevantes… Nos hemos sentido muy bien acogidos y las alumnas Sandra y Marina han tomado buena nota de todo ello para poder contarles a sus compañeros la experiencia, sus feelings, etc.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos de la posibilidad de realizar actividades CAS del Programa de Diploma, de colaborar en nuestra IV SEK BUSINESS EXPO, de que nuestros alumnos puedan ayudarles con su evento Business With Social Value que celebrarán el 12 de diciembre…

Las mismas directoras regentan una Empresa de Servicios de Imprenta donde también la plantilla son trabajadores con el mismo perfil.

Un día muy muy especial!!!!